Pravilnik nagradne igre

PRAVILNIK FACEBOOK NAGRADNE IGRE MEDIBLINK PANDA M460

1.       člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre Mediblink panda M460 je podjetje Prolat d.o.o., Praproče 9a, 8210 Trebnje. Nagradna igra poteka na Facebook strani Mediblink Slovenija (https://www.facebook.com/mediblink.si).

Nagradna igra ni v nobeni povezavi z družabnim omrežjem Facebook (v nadaljevanju FB) in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani omrežja FB. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni FB, ampak podjetje Prolat d.o.o. kot upravljalec FB strani Mediblink Slovenija. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne FB. FB ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

 1. 2.       člen: Trajanje in objava nagradne igre

Nagradna igra traja od 10.1.2022 (od objave) do 16.1.2022 do 23.59. ure. Nagradna igra bo objavljena na FB strani Mediblink Slovenija z dnem 10.1.2022.

 1. 3.       člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri

Udeleženec nagradne igre je vsak državljan Republike Slovenije, ki bo v času med 10.1.2022 (od objave) in 16.1.2022 do 23.59. ure všečkal/-a Facebook profil Mediblink Slovenija, všečkal/-a objavo nagradne igre, v komentar zapisal/-a, kolikšen delež vdihljivih aerosolov (% PORR) omogoča Mediblink kompresorski inhalator Panda M460 (https://www.mediblink.si/mediblink-kompresorski-inhalator-panda-m460), in poleg označil/-a še vsaj dva prijatelja ali prijateljici. Sodelujoči so povabljeni tudi k deljenju objave med svoje prijatelje, ni pa to pogoj za sodelovanje. Sodelujoči morajo biti fani Facebook profila Mediblink Slovenija.

Nakup ni pogoj za sodelovanje.

 1. 4.       člen: Nagradni sklad

1x Mediblink Kompresorski inhalator Panda M460 v vrednosti 78,99 €

Skupna vrednost vseh nagrad znaša 78,99 €.

 1. 5.       člen: Potek izbora

Izmed vseh sodelujočih bomo naključno izžrebali enega nagrajenca/-ko, ki bo prejel/-a nagrado. Žreb se bo izvedel v poslovnih prostorih podjetja Prolat d.o.o., Praproče 9a, 8210 Trebnje, in sicer 17.1.2022 ob 12. uri.

Komisijo za nadzor žrebanja sestavljajo Maja Klemenčič, Petra Papež in Boštjan Gorc.

Pri izvedbi žrebanja bosta prisotna vsaj dva člana. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Nagrade niso zamenljive za druge nagrade in niso izplačljive v gotovini.

 1. 6.       člen: Objava nagrajenca

Ime nagrajenca bo objavljeno v ponedeljek, 17.1.2022, po 15. uri, v sklopu FB objave nagradne igre.

 1. 7.       člen: Obveznosti nagrajenca in prevzem nagrade

V kolikor tržna vrednost nagrade presega 42 EUR, mora nagrajenec, kot zavezanec za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2), pred prevzemom nagrade izpolniti obrazec za prevzem nagrade z osebnimi podatki za namen akontacije dohodnine.

Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne želi predložiti, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil. Nagrade, namenjene udeležencem te nagradne igre, bodo ostale ne podeljene in jih lahko organizator uporabi za katerikoli drug namen.

V kolikor bo tržna vrednost nagrade presegala 42 EUR, bo organizator za nagrajenca odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Vrednost nagrade presega vrednost 42 EUR.

Nagrado bo nagrajenec prejel na domači poštni naslov.

V kolikor se nagrajenec za prevzem nagrade ne bo javil do v objavi določenega roka, se smatra, da bo nagrada ostala ne podeljena in se lahko uporabi v druge promocijske namene.

 1. 8.       člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih obdeloval izključno za namen akontacije dohodnine. Nagrajenec z izpolnitvijo obrazca Obrazec za prevzem nagrade daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo za namen akontacije dohodnine.

 1. 9.       Člen: Diskvalifikacija

Organizator si pridržuje pravico, da v kateremkoli trenutku diskvalificira udeleženca nagradne igre, v času trajanja nagradne igre, in sicer v naslednjih primerih:

1. V kolikor komentar ni v skladu z definiranimi smernicami nagradne igre.

2. Če ugotovi, da je udeleženec nagradne igre kršil pravice tretjih oseb.

3. Če udeleženec nagradne igre prekrši Pravilnik ali pri podajanju soglasja posreduje lažne osebne podatke.

4. V kolikor ena ali več oseb podajo zahtevo za izključitev udeleženca iz nagradne igre.

5. V kolikor udeleženec nagradne igre za sodelovanje v nagradni igri uporablja lažne profile.

6. V kolikor lastnik ali lastniki izbranih objav v roku 48 ur od kontakta s strani Organizatorja ne dostavijo zahtevanih osebnih podatkov in naslova za podelitev nagrade.  

 1. 10.   člen: Ostale določbe

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Prolat d.o.o. in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. V primeru, da je nagrajenec oseba, ki skladno s prejšnjim odstavkom ne bi smela sodelovati v nagradni igri ali mladoletna oseba, katere ne zastopa oseba, starejša od  18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa, se takšni osebi nagrada ne podeli in je v razmerju do nje organizator prost vseh obveznosti.

 1. 11.   člen: Pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade.

Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna izključno komisija, navedena v 6. členu Pravilnika Facebook nagradne igre Mediblink panda M460, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko imenuje in pooblasti odvetnika.

 1. 12.   člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Novem mestu.

 1. 13.   člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati z 10.1.2022.

 

V Trebnjem, 7.1.2022

Prolat d.o.o.